.
.

BM5 CỔ LIMIT 250$ (5M8) TRỐNG 4SLOT

Giá gốc là: 3,040,000₫.Giá hiện tại là: 1,520,000₫.

BM5 cổ limit 250$ (5m8)/ngày có 1 tkqc
Bảo hành trong 24h (lỗi link, die bm khi chưa sử dụng, tụt ngưỡng), vì hiện tại BM die không thể nhận lại link nên trường hợp yêu cầu thoát quản trị viên bên mình out BM có lỗi phát sinh sẽ không còn giá trị bảo hành.
Không bảo hành với trường hợp add thẻ, tạo tài khoản quảng cáo, add thẻ ra trả trước. Tài khoản đầu có thể bị hold, không bảo hành hoặc nhận lại với trường hợp tài khoản đầu bị hold

BM5 old limit 250$ has 1 acc
Warranty for 24 hours (link error, die bm when not in use, lower spending limit)
No warranty in case of adding a card, creating an ad account, the first acc hold, prepaid payment method. OUT = DONE

Thời gian làm việc 8h-21h mỗi ngày (T2-T7)

còn 33 hàng

Mua ngay Đặt mua nhanh sản phẩm này
Danh mục: , , , Thẻ: