.
.

BM50 CỔ KHÁNG

Giá gốc là: 133,000₫.Giá hiện tại là: 66,500₫.

BM50 cổ kháng, trắng hoặc có 1 tài khoản giới hạn chi tiêu random 230k – 1m1 (50$)/ngày
Bảo hành trong 24h (lỗi link, die bm khi chưa sử dụng)
Không bảo hành với trường hợp add thẻ, add thẻ ra trả trước, tạo tài khoản quảng cáo.

Reinstated BM50, BM0 or have an account spending limit 10$ – 50$/day
Warranty for 24 hours (link error, die bm when not in use)
No warranty in case of adding a card, creating an ad account, prepaid payment method

Thời gian làm việc 8h-21h mỗi ngày (T2-T7)

Hết hàng

Danh mục: , , ,