.
.

BM50 CỔ NĂM 2019-2022

Giá gốc là: 76,000₫.Giá hiện tại là: 38,000₫.

BM50 cổ trắng chưa có tài khoản quảng cáo, giới hạn chi tiêu 230k – 1m1 (50$)/ngày
Bảo hành trong 24h (lỗi link, die bm khi chưa sử dụng)
Không bảo hành với trường hợp add thẻ, add thẻ ra trả trước, tạo tài khoản quảng cáo.

Old BM50 does not have an ad account, spending limit 10$-50$ (1m1)/day
Warranty for 24 hours (link error, die bm when not in use)
No warranty in case of adding a card, creating an ad account, prepaid payment method

Thời gian làm việc 8h-21h mỗi ngày (T2-T7)

còn 81 hàng

Mua ngay Đặt mua nhanh sản phẩm này
Danh mục: , , Thẻ: