CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 24H

TẤT CẢ SẢN PHẨM ĐỀU ĐƯỢC TIẾP NHẬN BẢO HÀNH 24H KỂ TỪ LÚC  MUA. SAU THỜI GIAN NÀY CHÚNG TÔI KHÔNG GIẢI QUYẾT BẤT KỲ VẤN ĐỀ GÌ LIÊN QUAN TỚI SẢN PHẨM.

1.  Bảo hành 1 đổi 1 via khi via bị bắt up ảnh xác minh hoặc bị đổi pass trước thời điểm mua, hoặc bị hạn chế tính năng trước ngày mua. Nếu xảy ra cùng hoặc sau thời điểm mua, chúng tôi không chịu trách nhiệm

2. Trường hợp via bị Hạn chế quảng cáo

Bên mình sẽ bảo hành via, khi via bị hạn chế trước ngày mua, trường hợp cùng ngày hoặc sau khi mua không bảo hành

3. Trường hợp via bị checkpoin

Nếu bị checkpoin bạn ấn tiếp tục rồi login vào email nhận mã xác nhận hoặc dùng ngày tháng năm sinh

Hoặc tải file backup về

Có thể dùng m.fb.com để đổi các xác nhận

Bên mình mặc định để checkpoin bạn vào xác minh xong nick sẽ rất trust theo máy bạn

Nếu như trong  trường hợp bị check poin gửi ảnh CMT thì bạn chụp màn hình gửi lại để đổi con via khác

4. Trường hợp không add được thẻ vào BM

Để add thẻ  khi dùng BM bạn add thẻ vào BM trước sau đó Tạo TKQC rồi thêm PTTT luôn trong lúc tạo, nhớ lúc tạo TKQC fake ip theo nước lập BM để không bị checkpoint via.  Ngoài ra nguyên nhân có thể do đầu thẻ, via,..

6. Bây giờ tạo sẵn TKQC thì Thường kén đầu thẻ, nên bạn hãy mua loại chưa tạo TKQC, thêm thẻ vào BM rồi fake IP tạo TKQC lúc tạo thêm luôn thẻ

7. BM350 sau khi mua liên hệ admin để nhân link và nâng quyền quản trị

8. Trường hợp BM50 không nhận được link liên hệ Admin để đổi, BM ngâm lâu thì dễ bị trường hợp không nhận đc link, do Via tạo link bị die.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

TỪ CHỐI BẢO HÀNH ĐỐI VỚI BM:

1. BM đã tạo tài khoản quảng cáo (do bạn tạo)

2. BM đã thêm thông tin thanh toán (add thẻ)

3. BM xác minh bằng dịch vụ mail tạm thời (mail10m,…)

4. Tài khoản bị checkpoint mất BM

5. BM bị tụt ngưỡng (nếu mua BM có bao tụt ngưỡng và còn trong thời gian bảo hành vẫn sẽ được hỗ trợ bảo hành)

TỪ CHỐI BẢO HÀNH ĐỐI VỚI VIA:

1. Via bị hạn chế quảng cáo sau khi mua (hạn chế quảng cáo có rất nguyên nhân có thể do thẻ, do IP, do nội dung bài quảng cáo,…)

2. Via do bạn tự ý vào đổi email backup

3. Via đăng nhập sai cách dẫn đến bị checkpoint