.
.

BM1 CỔ LIMIT 250$ (5M8)

Giá gốc là: 1,520,000₫.Giá hiện tại là: 760,000₫.

BM1 limit 250$ có một tài khoản quảng cáo thay đổi được tiền giờ không thay đổi được quốc gia, giới hạn 5 tài khoản trong BM sau khi chạy.
Bảo hành trong 24h (lỗi link, die bm khi chưa sử dụng, tụt ngưỡng), 4 tài khoản sau tạo múi giờ tiền tệ theo mong muốn.
Không bảo hành với trường hợp add thẻ, tạo tài khoản quảng cáo, add thẻ ra trả trước. vì hiện tại BM die không thể nhận lại link nên trường hợp yêu cầu thoát quản trị viên bên mình out BM có lỗi phát sinh sẽ không còn giá trị bảo hành.

BM1 limit 250$ has an ad account, limit 5 accounts in BM after running.
Warranty for 24 hours (link error, die bm when not in use, lower spending limit), The following 4 accounts create the desired currency time zone
No warranty in case of adding a card, creating an ad account, prepaid payment method. Out = done

Thời gian làm việc 8h-21h mỗi ngày (T2-T7)

Hết hàng

Danh mục: , , Thẻ: