.
.

BM0 CỔ AGC 1TK LIMIT 250$ HOẶC NLM (BAO TỤT, BAO LÊN BM5)

Giá gốc là: 7,600,000₫.Giá hiện tại là: 3,800,000₫.

BM0, BM1 limit 250$ có một tài khoản quảng cáo, giới hạn 5 tài khoản trong BM sau khi chạy
Bảo hành trong 24h (lỗi link, die bm khi chưa sử dụng, tụt ngưỡng), vì hiện tại BM die không thể nhận lại link nên trường hợp yêu cầu thoát quản trị viên bên mình out BM có lỗi phát sinh sẽ không còn giá trị bảo hành.
Không bảo hành với trường hợp add thẻ, tạo tài khoản quảng cáo, add thẻ ra trả trước.

BM0, BM1 limit 250$ has an ad account, limit 5 accounts in BM after running
Warranty for 24 hours (link error, die bm when not in use, lower spending limit)
No warranty in case of adding a card, creating an ad account, prepaid payment method

Thời gian làm việc 8h-21h mỗi ngày (T2-T7)

còn 31 hàng

Mua ngay Đặt mua nhanh sản phẩm này
Danh mục: , , , , Thẻ: