Tổng hợp trọn bộ link kháng nghị Facebook giúp bạn xử lý nhanh khi gặp các vấn đề về tài khoản cá nhân, Fanpage, kháng tài khoản quảng cáo bị hạn chế/vô hiệu hóa, phương thức thanh toán không được chấp nhận, báo cáo vi phạm bản quyền, chat trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ Facebook...

Tổng hợp link kháng tài khoản Facebook

Tổng hợp link kháng tài khoản Facebook

Hotline kháng nghị Facebook trực tiếp

(1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

Bộ link kháng Facebook

Link kháng nghị Facebook

Khóa học quảng cáo Facebook Thịnh đào tạo trực tiếp tại lớp hướng dẫn full kĩ năng quảng cáo cũng như là chính sách để tránh trường hợp bị khóa tại khoản quảng cáo.

Bộ link kháng nghị tài khoản Facebook cá nhân

Bộ link kháng nghị trang Fanpage

Link kháng Fanpage bị vô hiệu hóa

Link kháng Fanpage bị vô hiệu hóa

Tổng hợp link kháng tài khoản quảng cáo bị hạn chế/vô hiệu hóa

Tài khoản Facebook bị hạn chế

Link kháng tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa

Tổng hợp link kháng tài khoản quảng cáo doanh nghiệp (BM) bị hạn chế/vô hiệu hóa 

Link kháng BM bị hạn chế quảng cáo

Link kháng BM bị hạn chế quảng cáo

Xem thêm: Cách mua BM kháng chạy quảng cáo Facebook uy tín chất lượng 2023

Trọn bộ link kháng nghị Facebook về vấn đề thanh toán quảng cáo 

Link kháng Facebook phương thức thanh toán

Link kháng Facebook phương thức thanh toán

Trọn bộ link kháng nghị, báo cáo cho Facebook khi xảy ra sự cố

Link kháng nghị, báo cáo vi phạm 

Link kháng và yêu cầu đặc biệt:

Một số Link kháng Instagram

Link kháng tài khoản Instagram bị vô hiệu hóa

Link kháng tài khoản Instagram bị vô hiệu hóa

Tổng Kết

Trên đây là tổng hợp trọn bộ link kháng tài khoản quảng cáo Facebook bị vô hiệu hóa, link kháng fanpage bị vô hiệu hóa, kháng nghị Facebook khi gặp phải vấn đề về thanh toán, vi phạm chính sách và ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng.

Chúc các bạn kháng cáo thành công!

0 0 votes
Đánh giá bài viết