.
.

VIA PHI LIMIT 1M1

Giá gốc là: 171,000₫.Giá hiện tại là: 85,500₫.

Via Phi cổ limit 50$ (1m1) có tkcn limit 50$ (1m1), full backup, full mail, đã qua checkpoint mail 956
Bao login hạn chế quảng cáo, login lần đầu trong 3h kể từ lúc mua. Không bảo hành với trường hợp add thẻ ra trả trước..

Philippines old via limit 50$ (1m1) has personal account limit 50$ (1m1), full backup and mail, unlock 956
Warranty for being restricted from advertising, login for the first time around 3 hours. No warranty for prepaid payment method.

Thời gian làm việc 8h-21h mỗi ngày (T2-T7)

Hết hàng

Danh mục: ,