.
.

TKCN 5M8 +7VND BAO ADD THẺ HOLD DIE, BAO CAMP(1 VIA + 1 TÀI KHOẢN)

Giá gốc là: 1,900,000₫.Giá hiện tại là: 950,000₫.

TKCN limit 250$ có 1 tài khoản quảng cáo nochange, ngưỡng chi tiêu 250$(5m8)/ ngày. Tài khoản bao die 792, bao hold, bao camp
Khách hàng login via ngâm 1-2h sau khi mua, sau đó có thể tự add thẻ
Khi đã sử dụng, tài khoản đã có chi tiêu thì không còn bảo hành. Trường hợp lên camp die 792, bắt buộc đổi page mới, nếu vẫn tiếp tục lên bằng page cũ sẽ không được bảo hành

BAO ALL TRONG 48H, HẾT TIME NÀY DÙ ĐÃ HAY CHƯA SỬ DỤNG TK CŨNG KHÔNG CÒN BẢO HÀNH, GIAO FULL TK NÊN LOẠI NÀY KHÔNG BAO BACK.

Account personal limit 250$ has 1 ads account, nochange, 250$ spending threshold
Customers log in 1-2 hours after making a purchase. No warranty if adding card by yourself. After paying bill, no warranty. If the acc dies 792, you need to use new page, using old page means no warranty.

Thời gian làm việc 8h-21h mỗi ngày (T2-T7)

Hết hàng

Danh mục: ,