Email marketing là gì và 6 điều bạn chưa biết năm 2018

Email marketing là gì và 6 điều bạn chưa biết

Email marketing là một cách marketing online mang lại nguồn lợi nhuận rất tốt cho bạn.

“The money is in the list” – Tiền nằm trong danh sách của bạn. Đây là câu nói bất hủ khi nói về email marketing.

Khi sử dụng email marketing, bạn sẽ tạo dựng được:

  • Sự gắn bó với khách hàng của bạn.
  • Thông tin khách hàng để chào bán nhiều sản phẩm.
  • Không ngại sự thay đổi thuật toán của Facebook & Google.

OK không cần nói nhiều nữa.

Mình sẽ bật mí tất cả về các chiến dịch email marketing mà mình đã thực hiện và mang lại lợi nhuận kinh doanh online rất cao.

Let’s go !

Email marketing là gì ?

Mình nói vầy cho bạn dễ hiểu nha.

  • Facebook Marketing – quảng bá sản phẩm bằng Facebook.
  • SMS Marketing – quảng bá sản phẩm bằng tin nhắn SMS.

Email marketing là quảng bá sản phẩm bằng Email, làm sao đó để khách hàng mua hàng của bạn thông qua email mà bạn gửi cho họ.

Đó là cách hiểu cơ bản nhất về email marketing. Nhưng bạn hãy theo dõi càng sâu những gì mình hướng dẫn, email marketing mang về cho bạn nhiều thứ hơn là tiền.

Tiki tích cực thu thập email của khách hàng để triển khai email marketing.

email-marketing-1