2 bước tạo chatbot Facebook bán hàng tự động với Hana