Mình làm được thì bạn sẽ làm tốt hơn !!

Xem video bên dưới để xem hành trình của mình từ con số 0

Những buổi đào tạo nhiệt huyết

Báo chí

Uy tín hàng đầu

Mình tham gia khoá học quảng cáo trên Facebook của Thanh Thịnh Bùi được hơn 2 tháng thấy các module bài của Thịnh rất hữu ích, cách Thịnh hướng dẫn target lại khách hàng rất hiệu quả giúp mình tiếp cận được đúng tối tượng và cải thiện đơn hàng.


Thảo Trần - Sáng lập Lơ Boutique

Mình là dân làm SEO thuần tuý, chưa từng động vào quảng cáo Facebook. Đến khi mình cần Facebook Ads để gia tăng lợi nhuận, mình đã chọn Thanh Thịnh Bùi Team là một điểm đến tin cậy.


Trang Đinh - Sáng lập dinhtrang.com

© ThanhThinhBui.com. All rights Reserved