All posts in "Podcast"
Share

    Nên kinh doanh online trên Facebook cá nhân hay Fanpage ?

    By Thanh Thịnh / 08/01/2018

    Bạn không biết nên chọn FB cá nhân hay Fanpage để bắt đầu công việc kinh doanh online ?Bạn chưa hiểu Fanpage thật sự có gì khác biệt để bán hàng so với Facebook cá nhân ?Xin chào bạn, mình là Thịnh, đến từ thanhthinhbui.com. Trong podcast số 1 này mình sẽ giải quyết cho […]