Freelancer - Thanh Thịnh Bùi: Giúp bạn thành công với Bán hàng online
All posts in "Freelancer"
Share

9 bước đăng ký làm Freelancer trên Fiverr

By Thanh Thịnh /

Làm sao để bạn có thể trở thành người bán trên Fiverr ?Làm cách nào để bạn trở thành Freelancer trên Fiverr để có thêm nguồn thu nhập ?Bài viết này sẽ giúp cho bạn điều đó.Trong bài viết này sẽ bao gồm:Hướng dẫn chi tiết các bước căn bản để trở thành một Seller […]