Nếu bạn muốn trả tiền mặt khi nhận hàng thì:

  • Bạn sẽ tự chi trả phí vận chuyển.
  • Bạn sẽ nhận khoá học chậm hơn 2-3 ngày so với chuyển khoản ngân hàng.
  • Mình khuyên bạn nên chuyển khoản ngân hàng để tham gia ngay lặp tức.
x